Belarus och VISA

0

Det forna sovjetiska landet Belarus har från och med idag (09/01-2017) börjat tillåta turister från över 80 olika länder vistas i landet utan ett VISA under max fem dagar. De länder som har blivit godkända är bland annat alla EU-länder, USA, Japan, Brasilien och Indonesien. Länderna som har blivit godkända är främst av allt utan några migrationsproblem eller är strategiska partners till Belarus och dess regering. Kraven på turister som anländer till landet utan ett VISA är att de ska ha en giltig sjukförsäkring, motsvarande värde av 42 Belarusiska rubel för varje dag de ska stanna (Ungefär 200 svenska kronor) och giltigt pass eller annat resedokument. Invånare till Haiti, Vietnam, Haiti, Gambia, Honduras, India, China, Lebanon, Namibia eller Samoa måste dock ha ett giltigt VISA för EU med multipla passager, en stämpel som visar att de har passerat in i ett EU-land och en biljett från Minsk flygplats som avgår inom fem dagar från inpasseringen.

LÄMNA ETT SVAR