Vilka kroppar får synas?

0

Det är svårt att tycka om sin kropp när allt vi ständigt bemöts av är andra människor som njuter av att få peka ut våra brister. Reklambranschens hets i försök till att få oss att köpa produkter vi egentligen inte behöver, medias brist på representation av olika kroppar och ett ständigt förtryck som de människor som inte följer normerna tvingas möta i både arbetslivet och i vardagen.

Hur ska vi kunna älska oss själva för dom vi är när så mycket tar emot? Fördomar och okunskap grundar sig till stor del i den skeva/frånvarande representationen av olika kroppar i media. När kroppar som inte tillhör samhällsnormen får utrymme i populärkulturen ska de alltid ske efter en viss mall som i flesta fall uppmuntrar orättvisa stereotyper ­ t.ex. den tjocka personen som alltid i filmer får karaktärsdragen ”skojig, lat och ohygienisk”. Det är lättare att skapa stereotyper när det är få människor från en grupp som får representeras.

Dom skeva bilderna av våra kroppar i media kommer tillbaka till oss och gör oss illa. Representationen av sin egen kropp och känslan av att bli respekterad och väl bemött är livsviktig. När vi inte får se en rättvis bild av oss själva eller ännu värre – inte får se oss själva alls – i media bidrar detta till en känsla av utanförskap som kan leda till psykisk ohälsa. Att få känna sig som en del av gruppen och samhället är ett av människans grundläggande behov för att kunna må bra.

Förändringen har börjat. I och med tillgången till sociala medier är det nu fler människor än någonsin som får ta plats på sina egna villkor i media utrymmet. På våra egna Instagram, Facebook och Twitterflöden får vi visa upp våra kroppar på det sättet som passar oss utan att regisseras av makthavarna som vill hålla oss tillbaka som fångar under stereotyper, normer och ideal. Det är som en slags befrielse att få kontrollen över sin egen kropp. Det syns i flödet hur människor tar kampen för sin plats genom att visa upp sina kroppar som samhället annars gömmer, sprida ordet via hashtags som #freethenipple, #dansaförstina och #effyourbeautystandards och våga utmana de skeva idealen.

Det är långt kvar tills vi når en populärkultur med en bred representation och ett media utrymme som inte håller hårt på normer och ideal – men det går att se en förändring som påbörjats. Vi måste bara fortsätta våga utmana normerna och visa på att vi är fler människor som har rätt i att få synas i media.

LÄMNA ETT SVAR