”Så du är bisexuell?”

0
Flaggan som representerar bisexualitet, foto av Peter Salanki
Flaggan som representerar bisexualitet, foto av Peter Salanki

Det finns de som faller inom normen, sen finns det de som faller utanför. Faller du innanför den är du heterosexuell. Faller du utanför den är du homo- eller bisexuell. Eller?

Länge har jag fått höra att en kan vara hetero-, homo- eller bisexuell. Men jag har aldrig känt att jag hör hemma någonstans. Ingen av dessa stämplar passar mig, alla gör att jag känner mig felplacerad, missförstådd och begränsad.

Först för ett par år sedan, när den nya feminismen började blomma fram och jämställdhet blev ett hett ämne igen, började jag känna att jag hörde hemma någonstans. I samband med free the nipple, #backazara och andra feministiska vågor kom en annan viktig sak upp på bordet: Sexualitet utanför de klassiska, normativa ramarna.

Den sexualitet som ges störst plats är heterosexualiteten, där mannen är dominant. Det vi fått inpräntat i oss är att kvinnan finns till för mannen. När vi ser sex på TV är det allt som oftast heterosexuellt sex där mannens njutning står i fokus och kvinnan finns för att tillfredsställa honom.

Kvinnan själv har aldrig fått äga sin egen sexualitet.

Men på senare dagar har som sagt annan sexualitet kommit på tal allt oftare. Det ifrågasätts när kroppar med typiskt kvinnliga attribut objektifieras och sexualiseras, det sägs ifrån när mannen får all plats.

Den nya feminismen har påmint oss om att sex inte är lika med en man som kommer. Den har påmint oss om att även de som definierar sig som annat än cis-män finns och är sexuella varelser. Den har påmint oss om att vissa människor inte är sexuella varelser alls, och att det är okej. Den har än en gång påmint oss om att vi har rätt att ta plats, att vi får finnas.

Jag har tack vare den nya feminismen insett att det inte är konstigt att jag varken är bi-, homo- eller heterosexuell. Att en är attraherad av annat än enbart män eller enbart kvinnor innebär inte automatiskt att en är bisexuell. Jag kan nu utan att tveka svara nej när någon frågar ”Så du är bisexuell?” Tidigare trodde jag att det var mig det var fel på, att jag måste ändra på mig själv för att falla inom samhällets ramar. Men den nya feminismen har lärt mig att det är vårt heteronormativa, binära samhälle det är fel på, inte mig. Jag ska aldrig behöva be om ursäkt för min egen sexuella läggning.

Så tack den nya feminismen för att queer, demisexualitet, asexualitet, pansexualitet och allt annat som varken är bi-, homo- eller heterosexualitet plötsligt syns. Tack för att du visar att det är en självklarhet att jag oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning får ta plats.

Tack för att du än en gång hjälper mig och för att du låter mig finnas, precis som jag är.

LÄMNA ETT SVAR