Den rasistiska asylprocessen

0

Asylprocessen i Sverige är problematisk ur flera perspektiv. Den är rasistisk, den är skadlig ur ett barnperspektiv och pinsam utifrån det professionella sociala arbetets perspektiv.

Jag möter dagligen ungdomar som flytt till Sverige för sina liv. En del ungdomar fick ta emot hela sin familjs besparingar för att kunna göra resan genom europa. Andra ungdomar har tagit sig till Sverige på sätt som de inte ens vill tänka på och än mindre tala om. De allra flesta ensamkommande ungdomar, som jag möter, har något gemensamt;
De har förlorat kontakten med sin familj och de vet inte vart familjen befinner sig.

Vita barn som inte bor med sin ursprungsfamilj, utan i familjehem, behandlas med mer försiktighet jämfört med ensamkommande barn som bor i familjehem. Det är extremt viktigt att de vita, svenska barnen får behålla kontakten med sin ursprungsfamilj. Stor vikt läggs vid att det nya familjehemmet kommer att underlätta för barnen att ha umgänge med den familj som de växt upp med. Detta är viktigt eftersom barn som behöver flytta från en miljö de är vana vid behöver behålla kontakten med sin ursprungsfamilj eftersom den relationen är en så stor del av deras liv.

Svarta och bruna ungdomars behov av kontakt med sin ursprungsfamilj ser socialtjänsten inte lika allvarligt på. På papper kanske, men inte i praktiken. Dessa ungdomar kan få vänta i över två år med att få hjälp att nå sina föräldrar. Förutom att ungdomarna lever i osäkerhet kring detta så har de ytterligare ett orosmoment. Nämligen att de inte vet om de kommer få asyl eller inte.

Jag talar alltså om barn. Barn som hänger i luften och faller mellan stolar. Asylprocessen är rasistisk. I Socialtjänstladen kapitel 6 paragraf 7 står det att;

“Socialnämnden ska i fråga om de barn som vårdas i ett familjehem… lämna vårdnadshavarna och föräldrarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver.” 

Tydligen är det bara vita föräldrarna som är viktiga att hjälpa.

Enligt barnkonventionen har barn rätt till att få hjälp att hitta sina föräldrar. Men hur lång tid är det rimligt att det ska ta innan ett första möte i detta syfte ens bokas in? Alla barn har också rätt till att utvecklas, men ovissheten kring vart ens familj finns gör detta omöjligt för barn i sverige idag.

Asylprocessen är rasistisk eftersom att det är vita människor som systematiskt låter bruna och svarta människor leva i limbo för att de inte föddes i vårt rena Sverige. Den är rasistisk för att bruna och svarta människor systematiskt får beslut om att de inte får vistas i Sverige för att de inte föddes här.

LÄMNA ETT SVAR